جستجو

موسسه نشر و تحقیقات ذکر

نمایش به عنوان گرید فهرست
مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
زنگ شادی (5)(اختلاف ها را پیدا کن)

کتاب زنگ شادی 5(اختلاف ها را پیدا کن)

اثر فهیمه سید ناصری،موضوع کتاب کار و فعالیت است كه كودك شما با انجام آن مي‌تواند مهارت‌هاي خود را در بسياري از زمينه‌ها تقويت نمايد و تعداد صفحات کتاب24 صفحه و زبان کتاب فارسی می باشد
ریال
زنگ شادی 6-سایه ها

کتاب زنگ شادی 6(سایه ها)

اثر فهیمه سید ناصری،موضوع کتاب کار و فعالیت است كه كودك شما با انجام آن مي‌تواند مهارت‌هاي خود را در بسياري از زمينه‌ها تقويت نمايد و تعداد صفحات کتاب24 صفحه و زبان کتاب فارسی می باشد
ریال
زنگ شادی 7-پیدا کردن تصاویر با کمک نقطه و اشکال

کتاب زنگ شادی 7(پیدا کردن تصاویر با کمک نقطه و اشکال)

اثر فهیمه سید ناصری،موضوع کتاب کار و فعالیت است كه كودك شما با انجام آن مي‌تواند مهارت‌هاي خود را در بسياري از زمينه‌ها تقويت نمايد و تعداد صفحات کتاب24 صفحه و زبان کتاب فارسی می باشد
ریال
زنگ شادی 8-پیدا کردن تصاویر با کمک اعداد

کتاب زنگ شادی 8(پیدا کردن تصاویر با کمک اعداد)

اثر فهیمه سید ناصری،موضوع کتاب کار و فعالیت است كه كودك شما با انجام آن مي‌تواند مهارت‌هاي خود را در بسياري از زمينه‌ها تقويت نمايد و تعداد صفحات کتاب24 صفحه و زبان کتاب فارسی می باشد
ریال
زنگ شادی 9-تکه ای گم شده از پازل

کتاب زنگ شادی 9(تکه ای گم شده از پازل)

اثر فهیمه سید ناصری،موضوع کتاب کار و فعالیت است كه كودك شما با انجام آن مي‌تواند مهارت‌هاي خود را در بسياري از زمينه‌ها تقويت نمايد و تعداد صفحات کتاب24 صفحه و زبان کتاب فارسی می باشد
ریال
قاصدک دانایی 1-نقطه چین 1

کتاب قاصدک دانایی 1(نقطه چین 1)

این مجموعه ی 18 جلدی بر پایه ی شناخت حیوانات و با استفاده از مفاهیم گوناگون علوم در این حوزه ماننده طبقه بندی حیوانات و آشنایی با زیستگاه آنها تدوین شده است،موضوع کتاب کتاب کارو فعالیت ،اثر فهیمه سید ناصری،تعداد صفحات کتاب24 صفحه و زبان کتاب فارسی می باشد
ریال
فیلتر Close